top of page

עבודות נבחרות

תיקי תיעוד

 • 8 מבנים במתחם ההיסטורי מקוה ישראל - הושלם

 • הירקון 94, תל אביב 

 • שדרות יהודית 28 , תל אביב

 • בית הקיבוץ הארצי, תל אביב 

 • בית ספר אחד העם, חדרה 

 • אלנבי 58, תל אביב 

 • מבנה ברחוב מעלה הצופים, רמת גן 

 • מבנה ברחוב מעלה הנשר, רמת גן 

 • גן מנשה + מבנה בגן, כפר סבא 

 • מבנה ברחוב אלוף דוד 126 , רמת חן

 • אהרון קציר 19, רמת גן

 

ייעוץ שימור

 • חברת ש"ס 4, תל אביב

 • אתר לאומי מצפה גבולות, קיבוץ גבולות

 • בן יהודה 185, תל אביב

 • בית כנסת מדרשת כפר הרוא"ה

תכנון, הרחבה ושיפוץ

 • דו-משפחתי, גן יבנה (תכנון וליווי בניה) - בוצע

 • בית פרטי, בית שמש (תכנון וליווי בניה) - הושלם תכנון

 • 4 דירות בנחל הבשור ונחל עוז, תל אביב-יפו (שיפוץ מהיסוד) - בוצע

 • בית פרטי, גדרה (הרחבה) - בוצע

 

תכנון וליווי ביצוע שימור

 • מבנה בית הכנסת מקווה ישראל - הושלם ביצוע 2015

 • בית הספר אחד העם בחדרה. שימור ושינוי ייעוד. - הושלם 2016

 • בית פרטי בתל ליטוינסקי, רמת גן. שימור ותוספת בניה. - בתכנון

bottom of page