top of page

בית הספר אחד העם, חדרה

אחד העם

המבנה ההיסטורי של בית הספר אחד העם בחדרה נבנה בשנת 1924 והיה הראשון שהוקם למטרה זו במושבה החקלאית.

תיק התיעוד הוזמן על ידי המועצה לשימור אתרים ולאחר השלמתו הקרן לפיתוח חדרה יזמה את השמשתו מחדש כחלל מורשת החינוך החקלאי בחדרה ובית מועצת העיר חדרה. 

באמצעות כלים שונים האתר מספר את סיפורה של המושבה ההופכת לעיר - החזיתות המשוחזרות שומרות על האסתטיקה, פיתוח השטח מאפשר נגישות מירבית וזכרון העבר החקלאי בגינה לימודית, ועיצוב הפנים עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מוזיאונים וחללי ישיבות. 

שחזור החזיתות הסתמך על ניתוחים מעמיקים של תמונות, שרידים באתר ועדויות. חללי הפנים תוככנו בהתאמה לצרכים החדשים של המבנה ותוך הצגת השרידים המקוריים שאותרו בעת הכנת תיק התיעוד ובשטח. 

 

 

בית הכנסת, מקווה ישראל

בית הכנסת

עבודות תחזוקה ושיקום לבית הכנסת במקווה ישראל, שנבנה בשנת 1897. 

באמצעות מחקר מעמיק ותיק התיעוד שנעשו יחד עם איריס יוסיף אור ורחל כפיר נחומי, אותרו נזקים והוגדרו עבודות התחזוקה ההכרחיות לשמירה על המבנה. עבודת התחזוקה כללה מיפוי של נזקי מים, איטום לקוי, ונזקים בגג הרעפים. מתוך תפיסת שימור כוללת, הוחלט על שיחזור אלמנטים מקוריים שנעלמו במרוצת השנים: חלונות הקומה השניה, דלתות, שיקום והשמשת המגדלון הייחודי שבגג ומעקה המדרגות. הפרטים המשוחזרים תואמים מבחינה אסתטית וחומרית למצב המקורי המשוחזר, תוך התאמתם לדרישות התקן העדכני. 

גישה זו איפשרה שיפור משמעותי בנראות המבנה ובשימוש שלו, תוך התערבות מינימלית בתשתיות המבנה והתחשבות מקסימלית בהיסטוריה ובסביבה הקיימת. 

הסתיים נובמבר 2016

לינק לכתבה בXnet על הפרוייקט

bottom of page