top of page

תיקי תיעוד

תיק תיעוד הוא מסמך מחקרי המתאר מבנה לשימור ומתייחס להיבטים פיסיים, אדריכליים, היסטוריים, תרבותיים וסביבתיים. על פי רוב, הכנת תיק תיעוד נדרשת כשלב ראשון לפני הגשת בקשה להיתר בניה או שיפוץ של בניין לשימור. 

באמצעות תמונות, מפות היסטוריות, תצלומי אוויר ומסמכים ארכיוניים רשמיים ופרטיים, התיק מציג את סיפורו של הבניין, סביבתו והאנשים הקשורים אליו (בעלים, מתכננים, דיירים וכדומה) ומאפשר הבנה מקיפה של הבניין וערכיו. במהלך הכנת תיק התיעוד מוגדרים ערכי המבנה/אתר/מתחם ובעזרתם נקבע התכנון החדש.

למשרדנו נסיון רב בעריכת תיקי תיעוד המתאימים לדרישות הרשויות. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם צוות של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים על מנת לענות על דרישות התיק - היסטוריונים, ארכיונאים, מהנדסים, יועצי צבע וכו'.

עבורנו, תיק התיעוד הוא גם כלי תכנוני חשוב. בעקבותיו ניתן לתעדף את פעולות ההתערבות הנחוצות לשמירה על המבנה (תחזוקת שימור מונעת) לטיפול באלמנטים קיימים לשימור ובמידת הצורך אף שחזור אלמנטים שנעלמו. 

באופן זה, מושגת גמישות תכנונית גבוהה: בחירת שימוש מתאים לערכיו המייצגים של המבנה וברוב המקרים צמצום עלויות בניה ושימור. 

 

ניתן ליצור קשר לקבלת מידע נוסף.

 

bottom of page